Det är andra gången som projektet försenas. I början av året påträffades två betongbalkar vid Upplandsmuseet där trappan ligger. Det försköt tidsplanen till början av sommaren. Nu är själva trappan färdig. Men arbetena med den park som ligger vid trappan avbröts i torsdags i väntan på rivningslov för ett hus intill.
— Och vi kan inte öppna trappan och släppa på vattnet förrän hela miljön med park och allt är klart. Nu blir det i slutet av augusti, säger Karin Åkerblom vid fritids- och naturkontoret.
Huset ligger i anslutning till museet. Kommunen vill riva det för att öppna utsikten från parken mot Fyrisån. För det fordras ett rivningslov i den kulturhistoriskt känsliga miljön. Enligt Karin Åkerblom har huset tidigare använts för öppen fiskförsäljning i anslutning till Saluhallen. Rivningsansökan har varit ute på samråd.
— Vi har fått ett förhandsbesked att riva men måste vänta på det formella beslutet i byggnadsnämnden, säger Karin Åkerblom.
Asptrappan byggs för att göra det lättare för Upplands landskapsfisk aspen att vandra i Fyrisån och till lekplatserna vid Ulva. En liknande trappa byggs också vid Islandsbron.
Totalt beräknas trapporna kosta runt 1,5 miljoner kronor.