Börje Johansson tilldelas priset för bland annat, som det heter i motiveringen, "hans fundamentala insikter i f-elektronsystem och magnetism".

Priset, som fått namn efter den tyske naturforskaren och upptäcktsresanden Alexander Humboldt, delas ut i flera klasser. Flera tidigare Humboldt-pristagare har också tilldelats Nobelpris.