Det visar forskare vid Karolinska institutet, Uppsala universitet och Sahlgrenska akademin i en ny studie, som publiceras på nätet i facktidskriften Journal of Psychiatric Research.
– Eftersom kreativitet i allmänhet brukar betraktas som något positivt kan man hoppas att våra resultat kan bidra till att minska stigma som ofta är förknippade med psykisk sjukdom, säger psykiatrikern och doktoranden Simon Kyaga vid Karolinska institutet.
I studien har forskarna analyserat uppgifter från olika register om nära 1,2 miljoner patienter som vårdats för någon psykisk sjukdom och deras släktingar, och ytterligare flera miljoner jämförelsepersoner ur befolkningen i allmänhet.

Analysen kan sägas både bekräfta och dementera idén om en nära koppling mellan kreativitet och psykisk sjukdom. De flesta psykiska sjukdomar hade inget samband med ökad chans att ha något kreativt konstnärligt eller vetenskapligt yrke, snarare tvärtom. Det viktiga undantaget var patienter med bipolär sjukdom eller manodepressivitet. Bland dem var yrken som dansare, forskare, fotograf och författare mer än dubbelt så vanliga som bland befolkningen i stort.
Dessutom fann forskarna starka samband mellan ett specifikt kreativt yrke, författare, och psykisk sjukdom. Framför allt schizofreni och manodepressiv sjukdom, men också alkohol- och drogmissbruk, ångestsyndrom och depression – och även självmord – var betydligt vanligare bland författare än bland befolkningen i stort.

Studien kan inte förklara orsakerna till sambanden mellan kreativitet och de båda psykiska sjukdomarna bipolär sjukdom och schizofreni, men forskarna tror att det kan finnas ärftliga, genetiska faktorer som både gynnar kreativiteten och ökar risken för dessa psykossjukdomar.
– För detta talar att vi också såg en ökad förekomst av kreativa yrken bland nära släktingar till patienterna med dessa båda sjukdomar, säger Simon Kyaga.
En av hans slutsatser av studien är att det kan finnas skäl att inte dra en knivskarp gräns mellan vad som är psykiskt friskt och vad som är psykiskt sjukt.
– Om vissa saker kopplade till patientens sjukdom faktiskt är fördelaktiga öppnar det för ett nytt förhållningssätt i behandlingen. Då måste läkaren och patienten i samråd komma överens om vad som ska behandlas och i så fall på bekostnad av vad, säger Simon Kyaga.