Stora planer finns för Skarholmen och tanken är att ta ett samlat grepp om hela området där Skarholmens restaurang och ett antal båtklubbar ingår. Det aktuella området ligger i direkt anslutning till Mälaren. Från land fungerar det som entré till Skarholmen och från vattnet sett som entré till Uppsala. Byggbolaget JM fick år 2015 ett löfte om att bygga 80 radhus i området. Nu har politikerna ändrat sig.

– Vi vill göra ett omtag i det här området. Det är ingen som planerar ett bostadsområde med 80 vanliga radhus på det här sättet längre. Vi vill ha större variation, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

Hon kan tänka sig att det blir en kombination av flerfamiljshus och radhus. Hela områden kommer troligen inte att bebyggas utan upplåtas för annan verksamhet, vilken är inte bestämt i dag.