Har en student med muslimskt namn samma chans som andra studenter att få en praktikplats, och är det möjligt att hyra ut sin lägenhet via nättjänsten Airbnb om den ligger i förorten?

– Har du ett namn som antyder att du är muslim så får du inte samma chans som alla andra.

Publiken i den stora salen nickar instämmande. Orden kommer från Philomena Essed, professor i kritiska ras-, genus- och ledarskapsstudier vid Antioch University i USA. Tillsammans med nästan 200 andra forskare befinner hon sig vid Engelska Parken för att vara del av den nationella konferens i rasismforskning som arrangeras av Centrum för Mångvetenskaplig forskning om Rasism(CEMFOR), och som just nu äger rum i Uppsala.

Artikelbild

| Gemensam satsning. Centrum för mångvetenskaplig forskning om Rasim(CEMFOR) är en satsning av flera fakulteter på Uppsala Universitet.

– Rasism är en väldigt emotionellt laddad fråga. Nästan alla har någonting att säga om det och det har pågått i många århundranden. Vi vill lyfta den här diskussionen, säger Mattias Gardell, Professor och vetenskaplig ledare vid CEMFOR.

Utöver förmiddagens panelsamtal visas en fotoutställning som är en del av årets tema, "Rasism och Välfärd". Utställningen skildrar olika rättighetskamper genom Sveriges historia, och en av bilderna visar hur Romer under 60-talet kämpade för att den svenska välfärden även skulle omfatta dem. Enligt Mattias Gardell finns det god anledning till att lyfta frågan om rasism och välfärd även i dag.

– Vi har fastnat i ett tänkande där rasism bara handlar om attityder och om vissa rasistiska grupper, men rasismen finns inbyggd i våra samhällsstrukturer. Olika människor har till exempel olika bra tillgång till sjukvård, och forskning visar att det finns stora skillnader i livslängd för dem som bor i socialt utsatta områden. Den genomsnittlige livslängden för män från Bergsjön i Göteborg är till exempel nio år kortare än för män som bor i mer välbärgade områden i staden, säger Mattias Gardell och fortsätter.

– Det är en dödlig fara och det bryter mot grundprincipen om människors lika värde.

Den tre dagar långa konferensen hade sin start i onsdags, och fortsätter imorgon fredag. Från arrangörens sida önskar man att årets konferens ska kunna leda till ökad förståelse för hur rasism och välfärd går ihop.

– Vi är alla överens om att rasism finns. Det här kan vara ett sätt att närma sig och förstå, säger Mattias Gardell.