De visselblåsande rättsläkarna Tommie Olofsson, Fredrik Tamsen, Anna Ybo, Ann-Sofie Ceciliason, Håkan Sandler och Jacob Andersson gick ut och varnade för osäkerheten i de medicinska ålderbedömningarna.

Bland annat påpekade de att rättsläkare inte har rätt kompetens för att bedöma ålder och att Rättsmedicinalverkets modell har allvarliga brister.

— Genom det här priset uppmärksammas vår kamp för professionell integritet, vetenskaplighet och god läkaretik. Det ger oss stöd och bekräftelse men även upprättelse, säger Tommie Olofsson, överläkare och tidigare avdelningschef vid Rättsmedicinalverket i ett pressmeddelande.