–  De här paren har haft anledning att förlita sig på att vigselförrättaren var behörig och att deras vigslar var giltiga. Därför anser regeringen att det finns synnerliga skäl att godkänna vigslarna, säger Elisabeth Hovmöller, rättssakkunnig på justitiedepartementet.

Alla par som efter årsskiftet gifte sig borgerligt i Uppsala med Lena Hartwig som vigselförrättare fick en kort tid som äkta makar. I efterhand fick de veta att deras giftermål var ogiltiga, eftersom Hartwigs förordnande gått ut.

21 par ansökte senare hos regeringen om att få sina vigslar godkänd i efterhand. På onsdagen godkändes samtliga ansökningar genom särskilda regeringsbeslut. Några nya vigselceremonier behövs inte.
Enstaka fall av obehöriga vigselförrättare förekommer emellanåt, men så många berörda par som i Uppsalafallet är sannolikt unikt, enligt departementet.

Regeringens beslut har retroaktiv verkan, vilket betyder att paren registreras som vigda det datum som den ogiltiga vigseln genomfördes. Det kan ha betydelse för par som exempelvis tagit banklån i tron att de varit vigda.

Bakgrunden till de ogiltiga vigslarna är att varken kommunen eller Lena Hartwig upptäckte att hennes förordnande behövde förnyas. 24 par vigdes innan misstaget upptäcktes. Brudparen räknade med att giftermålen gått rätt till och många blev besvikna och upprörda när de fick beskedet att deras vigsel inte kunde godkännas.

Kommunen ansökte hos länsstyrelsen om att Lena Hartwigs förordnande skulle förnyas retroaktivt, men fick avslag. I ett brev till de berörda paren beklagade kommunens stadsjurist det inträffade, men rådde dem också att vända sig direkt till regeringen. 21 par lämnade in ansökan och är nu vigda efter onsdagens regeringsbeslut.

Övriga par som genomfört en ogiltig vigsel kan fortfarande ansöka hos regeringen om godkännande, såvida de inte redan gift sig med en behörig vigselförrättare för att få giftermålen giltiga.