Region Uppsala visar ett plusresultat på 235 miljoner kronor för 2017, budgeten för året var 200 miljoner.

– Slutresultatet är bra, men är jag ärlig så är inte underresultatet det, säger Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande.

Finansförvaltningen gör ett bättre resultat jämfört med budget, men många andra förvaltningar ger minusresultat. Primärvården, Fastighet och service, Kollektivtrafikförvaltningen och Hälsa och habilitering är några av de som inte håller budgeten.

Artikelbild

Det största minuset finns på Akademiska sjukhuset som visar ett resultat på minus 205 miljoner kronor, det beror främst på högre kostnader för löner och inhyrd personal.

– Det är ett problem att så många förvaltningar går minus, det är något vi måste lösa. Vi kan inte öka skatterna mer då de redan är höga. Vi måste hitta nya lösningar inom de olika förvaltningarna, säger Börje Wennberg.

Har ni några planer på hur?

– Vi ska samla alla till en bokslutsdiskussion, där hoppas jag på många bra idéer.

Lina Nordquist (L), regionråd, håller med om att det är bra att regionen går plus men att det inte är hållbart som situationen ser ut i dag.

– Vi måste ha en fungerande sjukvård, det är det absolut viktigaste. I dag får vi inte personal att stanna kvar, vi behöver bli en bra arbetsgivare så att anställda stannar, säger hon.

Hur ska ni lyckas med det?

– Vi måste bland annat ge sjuksköterskor möjligheten att få högre löner under karriären. Vi vill också be andra regioner och länder granska vår arbetsgivarpolitik och ge oss råd. Den situation vi har i dag är ohållbar, säger Lina Nordquist.