– Det viktigaste just nu är att lösa den akuta situationen. Sedan får vi göra en ordentlig utvärdering om några veckor, när det förhoppningsvis har blivit bättre, säger regionrådet Helena Proos (S).

Hon anser att det ännu är för tidigt att peka ut någon som skyldig till den materialbrist som sedan i onsdags har försatt hela Region Uppsala i stabsläge och lett till att Akademiska sjukhuset ställt in alla planerade operationer från och med fredag morgon. Och den åsikten delas av regionrstyrelsens ordförande Erik Weiman (M):

– Just nu arbetar vi för att få verksamheten att flyta på så gott det går trots de uteblivna leveranserna. Då är det inte läge att leta fel hos andra, säger han.

Det är sedan tidigare känt att bristen på förbrukningsvaror till stor del beror på att företaget Apotekstjänst, som tog över ansvaret för materialleveranser den 1 oktober, inte har kunnat leva upp till det de lovat i sitt upphandlingskontrakt. Både Helena Proos och Erik Weiman vill att upphandlingen – som de enligt egen utsago inte har haft insyn i – granskas ordentligt i efterhand:

– Tids nog måste vi hitta var ansvaret ligger. Jag har jobbat med de här frågorna i 20 år och har aldrig varit med om något liknande, säger Erik Weiman.

Enligt Helena Proos är det ännu för tidigt att lyfta frågan om kontraktet med Apotekstjänst ska rivas. Men hon är tydligt kritisk mot företaget:

– De har inte hållit vad de lovade. Det är som att ha tagit betalt för en bil men levererat en cykel.