På bara några dagar har uppemot 70 aspar vandrat upp från Mälaren till Fyrisån för att leka. Och det är inga små fiskar. Många av dem väger mellan fyra och nio kilo. Totalt har 150 aspar med storlek över 20 centimeter registrerats  i vår i fiskräknaren vid Islandsfallet. Det är lika många fiskar som normalt brukar registreras varje halvår.
Ökningen förklarar vattenförbundet med att de yngel som kläckts i Fyrisån nu blivit könsmogna och återvänder till sina födelseplaster för att leka.
Asptrapporna vid Islandsfallet och Kvarnfallet har nu funnits i fyra år.