– Det är fler än vi någonsin tidigare har haft, säger Elina Lahti, epidemiolog på SVA till P4 Uppland.

Smittan förekommer bland annat i Uppsala län och misstänks komma från fåglar. Det rör sig om domherrar, gråsiskor och talgoxar som sprider sjukdomen när de fångas av katter.

– Man vet att enstaka fåglar av de arter som dyker upp vid fågelborden är bärare av salmonellabakterier. Bakterier sprids med avföringen och kan smitta ned flera fåglar om de kommer i kontakt med smutsiga ytor. I år har salmonellautbrotten kommit ovanligt tidigt på året. Det kan hänga samman med den milda vintern i Mellansverige som gör det smutsigare under fågelborden, säger Henrik Uhlhorn, biträdande statsveterinär på SVA, på myndighetens hemsida.

Symptomen kan variera från att vara svårupptäckta till feber med kräkningar och diarré. Sjukdomen kan ha ett dödligt utfall för katterna. SVA rekommenderar att kattägare ska hålla sina katter borta från fågelbord. Om man har varit i kontakt med sjuka katter och fåglar, eller rengjort kattlådor och fågelbord, bör man dessutom tvätta händerna ordentligt för att undvika smittspridning.

Utöver i Uppsala län har en stora mängd döda och smittade småfåglar förekommit i Stockholm, Västmanland, Blekinge, Östergötland och Dalarna.