Läs hela skrivelsen i PDF här!

När 11 chefer i förra veckan lämnade in ett avgångskrav mot rektor Eva Åkesson, motiverade de sin kritik endast med att hon är olämplig för rektorsuppdraget som enligt dem förutsätter akademisk legitimitet. Nu tar en av kritkerna, Jan Lindegren dekan för historisk- filosofiska fakulteten, bladet från munnen och förklarar vad han menar i en fyra A4-sidor lång skrivelse till kolleger och universitetsledningen.

Eva Åkesson har enligt Jan Lindegren inte skött det han kallar rektors två huvuduppgifter, att representera universitetet mot riksdag, regering, anslagsgivare, utländska universitetet, etcetera, samt att se till helheten och att hålla ihop universitetet.
– Tyngdpunkten i min kritik ligger på hennes bristande förmåga att hålla ihop universitetet och att lyssna på argument från andra. Att hon inte klarar att representera universitetet kan man till nöds leva med, även om vi kanske förlorar 100 miljoner om året på det, säger Jan Lindegren.

I skrivelsen berör han bland mycket annat budgetarbetet, där han menar att dialogen ”mer eller mindre havererat”. Han beskriver hur gamla modeller för fördelning av medel inom universitetet nu lämnas, vilket han menar på sikt kommer leda till att ämnen svälts ut.

Jan Lindegren är även kritisk mot Eva Åkessons sätt att, som han skriver, ”hålla ordning på administrationen” och uppträda som universitetsdirektör, en tjänst som Ann Fust har. Jan Lindegren menar att Eva Åkesson tagit över uppgifter i ”små och stora administrativa göromål”, och att det dessutom gjorts på ett sätt som han inte anser är acceptabelt. ”Metoden kan kanske bäst beskrivas som att styra genom att försöka skrämma skiten ur en massa medarbetare”, skriver han.

Har de satts in arbetsmiljöåtgärder för att lösa de problemen?
– Det är inte mitt område, så det vet jag inte.

I sin skrivelse beskriver Jan Lindegren också händelseutvecklingen som föregått avgångskravet mot rektor och hur Carola Lemne, konsistoriets ordförande, efter arbete under lång tid lyckades ordna att regeringen nominerade Eva Åkesson till ett toppjobb i Paris. Jobberbjudandet visar, menar Jan Lindegren, att Utbildningsdepartementet ”har klart för sig att Eva Åkesson inte är lämplig som rektor för Uppsala universitet”.

Tillvägagångssättet är rimligt och inte något uppseendeväckande, tycker han.
– Är någon inte lämplig måste det finnas ett sätt lyfta bort den på. Så är det bara.