”Vi har under läsåret observerat att ert barn har rökt under skoltid/återkommande hängt med andra elever som röker [...] Vi har som rutin att meddela er vårdnadshavare när detta sker vilket vi också har gjort [...] Vi kommer från och med nu att anmäla vår oro till Socialtjänsten i de fall då vi observerar att en elev på röker på skolans område.”

Så skriver Björkvallsskolans rektor Patrik Lundh i ett mejl till berörda föräldrar.

– Det kändes väldigt olustigt, säger en av de berörda föräldrarna till UNT.

Artikelbild

| Tilda Wennergren, elevrådsordförande på Björkvallsskolan.

Rektor Patrik Lundh säger att skolan upprepade gånger har sagt till eleverna att de inte får röka på skolgården. De har även vid flertalet tillfällen varit i kontakt med berörda föräldrar angående barnens rökning.

– Vi tycker att det är oroande att vissa elever väljer att röka öppet framför lärare och andra elever. Det är en signal om att något inte står rätt till och enligt oss en anledning att eventuellt kontakta Socialtjänsten ifall de inte slutar, säger Patrik Lundh.

Enligt honom är det endast ett fåtal elever det handlar om. Han tror heller inte att Björkvallsskolan är ensamma om detta.

– Jag tror att de flesta skolor har problem med rökning. Vi jobbar förebyggande mot tobak - det är inkörsporten till tyngre droger som hasch och marijuana.

Artikelbild

| Björkvallsskolan.

Ett annat orosmoment hos skolledningen är rökningens påverkan på andra elever.

– Vi har elever i årskurs 6 och 7 som känner sig otrygga i att det finns äldre elever på skolan som röker. Vi ser det som en så pass stor riskfaktor för de yngre eleverna men även för de rökande eleverna själva, att vi bedömde att det kan bli aktuellt att kontakta Socialtjänsten. De bryter dels mot skolans egna regler, men också mot tobakslagen som säger att rökning på skolgårdar inte är tillåtet.

Tilda Wennergren, elev och ordförande för elevrådet på Björkvallsskolan, håller med om att någonting bör göras för att stoppa rökningen på skolans område.

– Jag vet att många elever tycker att rökningen är ett problem. Det är viktigt att skolan och föräldrarna vet om detta, och om inget förbättras kan en lösning vara att prata med Socialtjänsten, säger Tilda Wennergren.

Rektor Patrik Lundh understryker att Socialtjänsten inte kommer att kontaktas utan de berörda föräldrarnas vetskap.