De boende i studentområdet Observatoriet mellan Ekonomikum och Rackarbergsvägen, kan drabbas av stora hyreshöjningar. Orsaken är Uppsala Akademiförvaltnings krav på fyrdubblad markhyra. Om det berättade UNT häromdagen.

Frågan är komplicerad och har historiska turer som gjort att Uppsala universitet hamnat på dubbla stolar i frågan. I början av 2000-talet arbetade dåvarande rektor Bo Sundqvist och övriga universitetsledningen hårt för att få till stånd studentbostäder på den aktuella marken, genom att lägga förslag till Uppsala kommun och uppmana fastighetsägare som Studentstaden och studentnationerna att bygga. Förslagen var ett sätt att bidra till att lösa den akuta studentbostadskris som rådde i Uppsala.

Rektor Bo Sundqvists engagemang uppmärksammades flera gånger i UNT, både på nyhetsplats och i debattartiklar. I exempelvis en artikel från 2002 om universitetets förslag till Uppsala kommun om Observatoriet, betonades att marknadshyror förmodligen skulle innebära att studenter inte skulle ha råd.

Artikelbild

| Det är Akademiförvaltningen som hanterar frågan om Observatoriet, påpekar rektor Eva Åkesson.

LÄS MER: Studenter fruktar en hyreshöjning

Samtidigt utgör universitetsledningen i dag styrelse i den stiftelse som nuförtiden äger marken. Stiftelsen förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning, som vill ta bort de subventioner som fastighetsägarna i Observatoriet har haft, och i stället ha marknadsmässig markhyra för att maximera sin avkastning. Det senaste budet är en fyrdubbling av markhyran.

I veckan togs markkonflikten upp i universitetets styrelse, konsistoriet, där Akademiförvaltningen fick svara på frågor. I en skriftlig kommentar till UNT om vad som sades på mötet betonar rektor Eva Åkesson att det är just Akademiförvaltningen som hanterar frågan. Men, skriver hon, "Konsistoriet uppmanade Akademiförvaltningen att fortsätta konstruktiva förhandlingar med de inblandande parterna".

På en rak fråga om vad hennes egen inställning i den infekterade frågan är svarar hon: "Jag hoppas att parterna möts och för konstruktiva samtal så att de inom en snar framtid kommer överens. Bra bostäder till alla våra studenter är en viktig fråga för universitetet".

Studentnationernas representant i frågan ska i veckan åter träffa Akademiförvaltningens vd Kent Berg. Frågan ska återraporteras till universitetets styrelse av Akademiförvaltningen i slutet av april.