Läs mer: Relativ närhet gav lång skolväg

Läs mer: Fiffel med folkbokföring för att få skolplats

Det är många föräldrar som har haft synpunkter på hur den relativa närheten fungerar i praktiken. Flera av dem som hört av sig till UNT säger att de inte har något emot att relativ närhet används i urvalet. Men de menar att tillämpningen måste ske på ett rättvist sätt.

Artikelbild

Här visas den väg som kommunen beräknat mellan hemmet och Nåntunaskolan för en elev till Nåntunaskolan, blå linje, 674 meter, och den väg som UNT har mätt upp med cykel, röd linje, 526 meter. Dessutom syns de vägar som kommuen beräknat som cykelväg till Uppsävjaskolan respektive Stordammens skola (lila och grönt streck).

61 beslut om skolplaceringar överklagades av föräldrar till förvaltningsrätten efter fjolårets skolval. Många av dem som klagat har hänvisat till att kommunen har uppgett ett felaktigt avstånd mellan hemmet och skolan. Inför förvaltningsrätten hävdar kommunen dock att avståndet mätts på ett likvärdigt sätt för alla elever och att det är den faktiska cykelvägen som har mätts.

När UNT kontrollmäter avståndet för 47 elever vid Nåntunaskolan visar det sig att skillnaden är stor för hur väl kommunens beräknade avstånd stämmer med deras faktiska cykelvägen till skolan.

Som mest var den verkliga cykelvägen 346 meter kortare än det avstånd som kommunen använde sig av.

I praktiken betyder det här att det i många fall är slumpen som styr om man får plats eller inte på skolan, beroende på var man bor och hur väl den faktiska cykelvägen stämmer med kommunens beräknade cykelväg.

Omar Hijazi, chef för kommunens antagningsenhet, säger att systemet är rättvist och likvärdigt.

– Avståndet mäts på samma sätt för alla elever, säger Omar Hijazi.

Han vill inte kommentera skillnaderna i uppmätt respektive beräknat avstånd utan hänvisar till kommunens gis-enhet. Gis står för geografiskt informationssystem och är ett datorbaserat system för att samla och presentera geografiska data.

Rent tekniskt fungerar det på samma sätt som när man söker efter vägvisningar i till exempel Eniros eller Googles kartor. UNT får se ett par exempel där skolvägen till de tre sökta skolorna ritats ut på en karta.

Man kan då se hur datorn för vissa elever beräknat cykelvägen längs en omväg medan andra har den närmaste skolvägen inritad.

Anton Willersten på kommunens GIS-enhet säger att kartunderlaget är det bästa som just nu finns att tillgå, men att man är medveten om att det har brister.

– Cykelnätet är väldigt knepigt med många små stumpar. Det gör att två cykelvägar som annars hänger ihop inte gör det på kartan, säger han.

För att göra systemet mer transparent pågår just nu ett arbete för att kartan ska kunna göras tillgänglig för föräldrar och andra som vill se vilka vägar som är med i beräkningen. Anton Willersten kan dock inte svara på om det kommer att finnas någon funktion för allmänheten att rapportera felaktigheter som man upptäcker i kartan.

– Vi arbetar på uppdrag av övriga förvaltningar. Och då måste vi få en beställning på en sådan tjänst, säger han.

Ett par hundra meters skillnad i skolväg kan synas försumbar. Men avståndet till skolan har stor betydelse. På 13 av de 20 skolor där kommunen behövde använda den så kallade relativa närheten för att göra ett urval vid antagningen av elever skiljer det mindre än 50 meter i relativ närhet mellan den sist antagna eleven och den som hamnat precis utanför skolan.

Svårast att komma in är det på Bergaskolan och Nåntunaskolan. Här hade den sist antagna eleven vid höstens antagning till förskoleklassen 628 respektive 704 meter längre till den näst närmaste skolan än till den sökta skolan. Skillnaden mellan den sist antagna och den första inte antagna eleven är vid dessa skolor 29 respektive 7 meter.