– Det här får inte vara slutstationen i arbetet med att underlätta kommunikationerna. Det är bara början på arbetet med att få till fungerande infrastruktur i huvudstadsregionen. Vi behöver fyra spår mellan våra storstäder i huvudstadsregionen, sade landshövding Peter Egardt i sitt invigningstal.

Gunnar Malm, generaldirektör på Trafikverket ville dock inte ta upp den kastade handsken utan talade om andra kommande investeringar som dubbelspår förbi Gamla Uppsala, ökad kapacitet på Dalabanan och förbättringar på väg 55 och 288.
– Vi håller på och tittar på kommande projekt i kapacitetsutredningen som läggs fram i april. Än så länge har det funnits andra projekt som har varit mer prioriterade än fyra spår mellan Stockholm och Uppsala. Men problemet är väl känt, säger Gunnar Malm.

Bland invigningspubliken hördes några besvikna kommentarer över att det inte gick att höra sången från Uppsalas musikklasser. Dessutom hade de utlovade bullarna som skulle serveras tagit slut redan tidigt på morgonen.