– Arbetet ska utföras på ett säkert sätt, samtidigt som Domkyrkan håller öppet som vanligt och tar emot besökare från när och fjärran. Nu i dagarna inleder vi det praktiska arbetet genom en del schaktningsarbeten framför Domkyrkan, säger Oscar Hahne som är domkyrkoklockare.

Arbetet med själva restaureringen beräknas kunna påbörjas i april eller maj, men innan dess är det en lång rad förarbeten som måste utföras.

– För att kunna restaurera spirorna uppe på tornen behövs en 120 meter hög lyftkran. Och för att få den på plats krävs att det gjuts en tio gånger tio meter stor cementplatta som fundament. Lyftkranen som kommer importeras från Tyskland, fraktas till Sverige i delar, berättar Tom Velander, projektledare på Svensk Klimatstyrning AB.

Artikelbild

| Förberedelserna inför restaureringen av Domkyrkans tornspiror har nu påbörjats. Ett arbete som beräknas ta upp till 4 år.

Innan plattan kan gjutas behöver området kring Domkyroplan grävas ut. Området är nämligen en lagskyddad fornlämning och därför har Upplandsmuséets arkeologer fått i uppdrag av Länsstyrelsen att dokumentera vad som hittas. De arkeologiska utgrävningarna beräknas pågå från januari till april om allt går enligt planerna.

– Vi kommer gräva tre meter djupt i marken. Än vet vi inte vad vi kommer hitta, men vi förväntar oss hitta lämningar som är äldre än Domkyrkan. Vi vet att det var kyrkogård på Domkyrkoplan från 1200-talet och fram till 1793, vilket innebär att tusentals människor ligger begravda där, berättar Linda Qviström, arkeolog på Upplandsmuséet.

Inom kort kommer arkeologerna att resa ett tält på Domkyrkoplan för att påbörja sitt arbete.

– Vi tror att det har funnits en gång mellan Domkyrkan och Biskopsgården, där nuvarande Gustavianum ligger och hoppas hitta rester från den. Likaså kan vi tänkas hitta spår efter byggnadsprocessen av Domkyrkan. Och så vore det extra häftigt att hitta en medeltida bild av S:t Erik som vi tror skulle kunna finnas här, säger Herman Bengtsson, forskare på Upplandsmuséet.

Artikelbild

| Tornspirorna på Domkyrkans torn har börjat rosta och ska restaureras. Restaureringen av de tio meter höga och fyra ton tunga spirorna som sitter på 115 meters höjd beräknas påbörjas i april.

Det var under en inspektion som det upptäcktes att korrosion, rost, letat sig in mellan gjutjärns- och smidesjärnsdelarna i den tio meter höga toppen.

– Domkyrkan är ett kulturarv som vi förvaltar och vårdar. Byggnaden är utsedd till Sveriges femte vackraste byggnad och enligt kulturmiljölagen måste vi vårda kyrkobyggnaden. I förlängningen är det också en säkerhetsfråga och vi vill utföra arbetet i god tid innan det blir en säkerhetsrisk. Enskilda delar på spiran väger 100 kilo, så vill inte att de ska lossna, säger Oscar Hahne.

Artikelbild

| Oscar Hahne, domkyrkoklockare berättar hur arbetet med att restaurera Domkyrkans tornspiror ska gå till.

Det är södra tornets spira som ska restaureras först och en stor mängd yrkesfolk kommer vara på plats runt Domkyrkan de närmaste månaderna för att förbereda arbetet. Att färdigställa arbetet med båda tornens spiror beräknas ta 3-4 år och kosta cirka 40 miljoner kronor.