I skrivelsen som är ställd till partisekreterarna Gunnar Strömmer och Anders Edholm beskrivs hur de interna problemen i partiet i Uppsala län accelererat sedan valrörelsen 2014. Händelser runt provval och nomineringar hösten 2017 gjorde att måttet nu är rågat, menar skribenterna: "Om vi i partiet har som värdegrund att inte mobba personer så frångicks den principen å det grövsta". Inga specifika fall av mobbning pekas dock ut i skrivelsen.

Vidare menar de 32 som undertecknat att ledarskapet präglas av toppstyrning, och att de som vågar uttrycka egna åsikter och ifrågasätta ses som "misshagliga personer", och att "resultatet blir utfrysning och nedflyttning på listor samt rädsla för att mista sina uppdrag."

I skrivelsen nämns inga namn på dem som kritiken riktar sig emot, i stället står att "situationen i länet och i länsförbundet i Uppsala är ohållbar" och att om man "stödjer de ledande i Uppsala kommun och länsförbundet får man fördelar och uppdrag medan kritik får negativa konsekvenser." Enligt brevskrivarna är härskartekniker mer regel än undantag.

Artikelbild

"Situationen är nu ohållbar". Så inleds brevet till moderaternas partisekreterare.

Samtidigt tecknas en bild av ett parti som befinner sig i motvind, där medlemsantalet dalar i delar av länet och i Uppsala kommun och det har visat sig svårt att värva nya medlemmar. Skribenternas förhoppning är en utredning från centralt håll inom Moderaterna, något de ser ut att ha fått till stånd.

Skrivelsen avslutas med en bild av vad man anser sker i partiet: "Möjligheten till växling och ledarskapsförnyelse försvåras med avsaknad av moderat mål och ansvar, när hissen faller fritt från översta våningen och man inte vet var stoppknappen sitter eller när man ska trycka på den."

Skrivelsen är undertecknad av moderater från sju av länets kommuner.

Ordförande i Moderaternas förbundsstyrelse i Uppsala län är riksdagsledamoten Jessika Roswall från Enköping.

Artikelbild

| Jessika Roswall är ordförande i Moderaternas förbundsstyrelse i Uppsala län. "All kritik tas självklart på allvar", säger hon.

– All kritik tas självklart på allvar och det pågår ett arbete i förbundsstyrelsen bland annat på grund på grund av brevet, säger hon.

Läs mer: Ledningen i M kritiseras

Jessika Roswall säger sig nu föra en dialog med bland andra vice partisekreterare Anders Edholm, med förbundsstyrelsen och flera andra i förbundet.

– Men det har inte, varken innan eller efter brevet, framkommit någon konkret kritik riktad mot förbundet eller någon av våra företrädare och det är därför olyckligt att behöva läsa om det i tidningen utan att kritiken först framkommit internt.

Jessika Roswall uppger att hon har fullt förtroende för såväl Fredrik Ahlstedt som Therez Olsson, toppnamnen i Uppsala kommun.