Det visar resultaten av en ny internationell jättestudie, som publiceras i den välrenommerade medicintidskriften The Lancet.

– Ju lägre alkoholkonsumtion ner till en mängd motsvarande 100 gram alkohol per vecka, desto bättre är överlevnaden. Däremot ser vi inga ytterligare hälsovinster av att sänka alkoholintaget ännu mer. Det kan vara lugnande för dem som gärna dricker några glas vin eller öl i veckan, säger professor Johan Sundström vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

100 gram alkohol per vecka motsvarar ungefär mängden i drygt åtta 1,5 deciliter stora glas vin.

Artikelbild

| Johan Sundström

Enligt nuvarande rekommendationer är "riskgränsvärdet" för alkoholkonsumtion i Sverige betydligt högre än så, motsvarande nio glas vin i veckan för kvinnor och 14 glas vin i veckan för män. I till exempel Spanien, Portugal och Italien är gränserna satta ännu högre.

.

I den nya jättestudien har forskarna slagit ihop och analyserat data om totalt nära 600 000 kvinnor och män från 83 mindre studier i 19 höginkomstländer, däribland den så kallade Ulsam-studien i Uppsala.

Under de i medeltal drygt sju år som deltagarna följdes upp dog drygt 40 000 av dem och nästan lika många insjuknade i stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller någon annan hjärt-kärlsjukdom.

Artikelbild

Öl och sprit var något starkare kopplat till hälsorisker än vin.

Både dödligheten totalt sett och risken för att insjukna och dö i någon hjärtkärlsjukdom steg med stigande alkoholkonsumtion utöver gränsen 100 gram per vecka. Enda undantaget var hjärtinfarkt, där högre konsumtion var kopplad till något lägre risk.

– Denna inte särskilt stora skyddande effekt av alkohol mot hjärtinfarkt har setts även i andra studier och brukar förklaras med att alkohol höjer det så kallat goda kolesterolet HDL. Den skyddande effekten mot hjärtinfarkt uppvägs dock av förhöjda risker för all annan hjärt-kärlsjuklighet som följer av hög alkoholkonsumtion, säger Johan Sundström.

Artikelbild

| Den som dricker ett glas med 1,5 deciliter vin får i sig 12 gram alkohol.

Enligt forskarnas kalkyl kan "genomsnittspersonen" som håller nere sitt alkoholintag till under 100 gram per vecka räkna med att leva ett halvår längre än den som dricker mellan mellan 100 och 200 gram, två år längre än den som dricker mellan 200 och 350 gram och fyra till fem år längre än den som har en ännu högre alkoholkonsumtion.

I en del studier har personer som druckit lite alkohol haft lägre dödlighet och hjärt-kärlsjuklighet än personer som inte dricker alkohol alls. I den nya jättestudien har forskarna dock medvetet valt bort kvinnor och män från denna "helvita" femtedel av befolkningen.

– Det beror på att absolutister också på en rad andra punkter än själva drickandet skiljer sig från alkoholkonsumenter när det gäller hälsa och livsstil . Det gör att det är svårt att avgöra om det är alkoholfriheten eller andra faktorer som ligger bakom skillnader i dödlighet och hjärt-kärlsjuklighet mellan dem om personer som dricker alkohol, säger Johan Sundström.