Har universum någon mittpunkt?

– Troligen inte. Antingen befinner vi oss i något oändligt stort, och då är ingen punkt mer i mitten än något annat. Alternativt är universum inte oändligt stort, men det finns ingen kant utan universum är som ytan på en boll där galaxerna alltså bara finns på ytan. Man kan förvisso föreställa sig en mittpunkt: bollens mitt, men det är inte en del av det rum vi befinner oss i utan ligger i en annan dimension.

Men är det helt omöjligt att det finns ett slut på universum?

– Nej. Ett tredje alternativ är att universum har ett slut, eller i alla fall att något annat tar vid som är väldigt annorlunda vårt universum. Då skulle man kunna prata om en mittpunkt, men eftersom det är så kolossalt långt till kanten är det ändå nästan meningslöst att diskutera en sådan.

Är det konstigt att man inte vet om universum är oändligt?

– Nja, man försöker ta reda på det så gott man kan. Det finns instrument som gör att man kan se tillbaka i tiden nästan ända till Big bang, alltså universums födelse för närmare 14 miljarder år sedan. Där finns vissa ledtrådar, bland annat ser man att det är sannolikt att universum är väldigt mycket större än det vi kan se i form av galaxer. Man anar också att de mekanismer som orsakade Big bang har förutsättningar att skapa andra typer av universum, med helt andra naturlagar än de vi känner till.

Hur kan man se tillbaka 14 miljarder år?

– Ljuset färdas ungefär en miljard kilometer i timmen, så när man ser något väldigt långt bort ser man tillbaka i tiden. Det tar åtta minuter för solens strålar att nå jorden och ljuset från stärnor vi ser på himlen kan ha färdats hit under flera tusen år. Den extrema utvidningen som skedde direkt efter Big bang var till och med snabbare än ljusets hastighet och lämnade spår efter sig, vilket vi kallar den kosmiska bakgrundsstrålningen. Den kan man se med särskilda teleskop.

Kan tiden stanna då, som i julkalendern?

– Ja, om man får lita till Einsteins relativitetsteori så upphör tiden längst inne i ett svart hål. Så om du reser in i ett svart hål har du bara en liten stund på dig innan tiden tar slut och du krossas tillsammans med all materia som en gång bildade det svarta hålet.

Men tiden bara är, så den borde väl ändå kunna fortsätta...?

– Nej, tänk dig en tidsaxel som tar slut. Eller en kalender som tar slut efter sista papperet. Tiden är dynamisk och påverkbar och går olika fort beroende på var du befinner dig eller hur du rör dig. Om du åker flyg fram och tillbaka till USA kommer klockan du har med dig inte att visa exakt samma tid som klockan som är kvar hemma på nattduksbordet. Samma sak om du åker till Stockholm. Men det handlar ju om extremt små skillnader, inte mer än miljarddelar av sekunder.

Portalen i julkalendern är en slags maskhål eller genväg i rymden. Finns det såna?

– Förmodligen inte. Det skulle kräva en materia som kan kröka rumstiden och sådan materia tror man inte existerar. Ett maskhål skulle också kunna användas för att åka bakåt i tiden, och det skulle leda till sådana motsägelser att det inte anses möjligt. Vad händer om du åker tillbaka i tiden och dödar din förfader till exempel? Om maskhål fanns borde vi väl dessutom se tidsresenärer från framtiden. Man har dock inte hittat något direkt matematiskt sätt att bevisa att maskhål är ett omöjligt fenomen.

Det avslöjades i veckan att USA bedrivit hemliga UFO-efterforskningar. Finns det liv i universum förutom oss?

– Det är rimligt att tro, möjligen även i vårt eget solsystem. Kanske finns mikroskopiskt liv till exempel på Mars eller på Jupiters månar. Men hur utvecklat liv som finns är en svår fråga. Att vi inte hittills inte sett det någonstans tyder på att det är väldigt ovanligt att civilisationer uppkommer eller överlever länge. Det är lite oroväckande och en varning till oss själva.

Ja, vart ska vi flytta när vi har förstört vår planet?

– Jag tror inte att vi kommer att ha möjlighet att flytta, för tekniken kommer också att gå under. En förutsättning för att vi ska kunna utveckla teknik och åka iväg i glimrande rymdskepp är att vi först tar hand den värld vi befinner oss i nu.

Om du ändå fick välja en planet?

– Det finns ju de som spekulerar i att göra Mars trevlig och beboelig, men jag vet inte ... det kan ju finnas lämpligare planeter kring andra stjärnor åtskilliga ljusår bort. Problemet är att det skulle ta generationer att ta sig dit, den som åker iväg i rymdskeppet kommer att dö på vägen. Kanske kommer dennes barnbarn fram.

Det brukar sägas att om universum är oändligt så finns det en massa andra versioner av oss själva i andra delar av universum. Kan det stämma?

– Nej, det där är en missuppfattning. Även om universum skulle vara oändligt stort behöver det inte innebära oändlig upprepning, utan snarare oändlig variation.

Vad är det största mysteriet i universum enligt dig?

– Den mörka energin i universum, som gör att universums expansion accelerar så att galaxerna rör sig allt snabbare från varann. Den här mörka energin utgör största delen av universums energiinnehåll. Ändå vet vi inte vad den består av.

Är vi människor tillräckligt smarta för att förstå rymden och hur allt hänger ihop?

– Det kommer alltid finnas mer som vi kommer att kunna förstå, men också frågor vi är för dumma för att ens ställa.

Till sist såhär i jultider: Betlehems stjärna som de tre vise männen följde, finns det någon teori om vad den var?

– Det inträffade några olika astrologiska händelser åren kring Jesus födelse. En trolig teori är att Jupiter och Venus låg så nära varandra att de gav intryck av en stark stjärna.

elin.sandow@unt.se