– Man måste vara strategisk och operativ samtidigt. Då säger vi att man måste öppna vårdplatser. Det är inte sängar som saknas, det är personal. Och om man öppnar vårdplatser genom att låta den befintliga personalen gå upp i tid eller genom att ta in hyrsyrror, det är upp till sjukhusledningen att bedöma. Men man måste lösa den akuta situationen, säger Helena Proos (S), regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott.

Arbetet med att minska hyrpersonalen har beslutats av samtliga partier. Har ni ändrat er?

– Det vi såg under förra året var att kostnaderna för hyrpersonal sköt i höjden. Men vi har aldrig sagt att man inte får ta in hyrpersonal. Samtidigt som man använder hyrpersonal för att kapa topparna måste man jobba långsiktigt för att utbilda personal som kan anställas, svarar Helena Proos.

Hon är också kritisk till att det dröjt så länge innan hon fick kännedom om att skyddsombuden lämnat in en anmälan enligt arbetsmiljölagen, en så kallad 6-6A..

– Anmälan kom in den 19 februari och man borde ha upprättat en handlingsplan vid det här laget. När de fackliga representanterna vidtar en så skarp åtgärd måste man ta det på allvar, och jag är förvånad över att vi i oppositionen inte fick information om det tidigare.

Det här är inte första gången det lämnas in en sådan anmälan på Akademiska sjukhuset. Det skedde flera gånger under den förra mandatperioden.

– Jag är ny i regionen och kan inte svara på hur det hanterats då. Men för mig är det ett skarpt vapen att lägga en 6-6A. Det hände inte särskilt ofta i Enköping, där jag jobbade tidigare, men när det hände så kände jag till det.

Vårdplatsbristen är inget nytt fenomen. Finns det skäl för er att vara självkritiska?

– Jag tror att det finns många skäl att vara självkritisk. Man måste analysera varför det blivit som det blivit.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, säger att man måste undersöka situationen närmare innan man kräver att hyrpersonal sätts in för att öppna vårdplatser.

– Givetvis vill vi också öppna vårdplatser. Akademiska sjukhuset har försökt anställa sjuksköteskor under lång tid, och tar man in hyrpersonal för att öppna en ny vårdavdelning blir det en merkostnad. Vi måste titta på vad effekten blir på kort och lång sikt

Hur ser du på kritiken att informationen om skyddsombudens anmälan kom sent till oppositionen?

– Jag har inte heller fått informationen förrän nu. Det är en fråga jag kommer att ställa till ledningen, säger Malin Sjöberg Högrell.

LÄS MER: Vårdplatskrisen värre än någonsin

LÄS MER: Akut krisläge på akuten