Socialdemokraterna vill att kortet ska kosta max 150 kronor i månaden, en sänkning från dagens 530 kronor. Kortet ska gälla i hela Uppsala län under så kallad lågtrafik, alltså 09-17 på vardagar och 19-06 på både vardagar och helger. Kommunalråd Erik Pelling (S) menar att det handlar om att göra så att kommunens äldre får några extra slantar kvar i plånboken. Men det är också led i att bekämpa ensamheten bland 70-plussarna.

– Pensionärernas riksorganisation (PRO) och andra äldreorganisationer har drivit frågan om äldre i trafiken. UL-kortet är något som många äldre är i behov av för att komma ut och göra saker, och då ser vi att det här är något vi kan göra för att hjälpa dem, säger han.

Anita Berger, ordförande för PRO i Svartbäcken, är nöjd med förslaget.

– Vi har varit väldigt engagerade i den här frågan. Sen kan man alltid önska sig mer. Det finns ju en diskussion om att det ska vara helt gratis för pensionärer. Men det här är ett bra första steg, säger hon.

Att reformen bara gäller de över 70, och inte alla pensionärer, hävdar Erik Pelling handlar om pengar.

– Det är en kostnadsfråga. Vi är reformister och gör stegvisa förändringar. Det handlar om att budgeten ska gå ihop, säger Erik Pelling.

Tony Ydling, 64, som snart går i pension, och som idag åker buss, gillar förslaget.

– Det är bra om de äldre utnyttjar trafiken. Själv åker jag inte så mycket buss, så att det inte gäller mig gör mig inte så mycket, säger han.