Erik Pelling, kommunalråd för Socialdemokraterna i Uppsala, känner varken besvikelse eller stor glädje såhär dagen efter valet.

– Valresultatet är ju så otydligt, det är ett varken eller-resultat. Men lite spännande är det också. Särskilt här i Uppsala där Liberalerna av tradition är starka vore det spännande att sy ihop ett mittensamarbete över blockgränserna. S och L införde rösträtt ihop och har styrt tillsammans tidigare. Det har bara inte varit på tapeten de senaste mandatperioderna.

De partier Erik Pelling kan se ingå i ett sådant samarbete är förutom Socialdemokraterna och Liberalerna även Miljöpartiet och Centerpartiet. Men han utesluter inte heller Kristdemokraterna.

– De har varit lite otydliga vad gäller SD, men om de bestämmer sig för att inte ge SD inflytande går det att ha samtal med dem också om de är intresserade av det.

Övriga partier är uteslutna?

– Ja. Det behövs dessutom en konstruktiv opposition, och med ett mittensamarbete skulle vi ha det både från höger och vänster. Och det behövs en tydlig motpol till de främlingsfientliga strömningarna. SD får ingen vågmästarroll om vi inte ger dem den.

Det finns många frågor där partierna i ett mittensamarbete skulle ha lätt att samarbeta, menar Erik Pelling.

– Vi har mycket som förenar. Vad gäller trygghetsfrågor är vi i helt överens. Vi har mycket gemensamt med Liberalerna vad gäller skolan, och med Centerpartiet i landsbygdsfrågor. I kommunala frågor är det ofta lättare att komma överens än i nationella frågor.

Och största stridfrågan?

– Finansieringen, hur det ska bli med skatten. Men i ett samarbete krävs att alla parter bjuder till. Vi i Socialdemokraterna måste inse att det är längesedan vi var det helt dominerande partiet, vi måste vara ödmjuka och lyssna. Alla partier i ett samarbete behöver få synas och få igenom viktiga frågor. Jag och Marlene (Burwick) har haft den inställningen i flera år, jag skulle säga att vi är mer så i Uppsala än i många andra kommuner.

Är det självklart att du skulle ha ordförandeposten i ett mittensamarbete?

– Ja, eftersom Socialdemokraterna är största parti.

Socialdemokraterna fick i kommunvalet 25,2 procent, Miljöpartiet 7,1 procent, Centerpartiet 9,6 procent och Liberalerna 9,3 procent. Tillsammans har de fyra partierna 51, 2 procent. Att regera i en minoritetskonstellation utesluter Erik Pelling.

– Att vi är en majoritet är en förutsättning för att få igenom budgeten.

Har du redan bjudit in partierna på andra sidan blockgränsen till möte om ett eventuellt samarbete?

– Nej, vi pratade och grattade varandra på valkvällen. Senare i veckan kommer jag att bjuda in till ett möte, då vi sitter ner vid samma bord. 15 oktober ska nya kommunstyrelsen väljas, så vi har inte jättemycket tid på oss.