På måndagseftermiddagen presenterade Socialdemokraterna ett nytt vallöfte – mobiltelefonförbud på lektionstid i grundskolan. Tanken är att frånvaron av mobiler ska skapa lugn och ro och bättre kunskapsinhämtning, enligt finansminister Magdalena Andersson.

Caroline Hoffstedt, socialdemokratiskt kommunalråd i Uppsala, välkomnar förslaget.

– Ett mobiltelefonförbud på grundskolan är något jag välkomnar starkt. Det är också en fråga som jag har drivit länge på lokal nivå, säger Caroline Hoffstedt.

Hon anser att kopplingen mellan mobiltelefoner och bristande studiero i de svenska klassrummen är väl belagda, och hänvisar bland annat till OECD-rapporter om den svenska skolan som visar att studiero är en viktig förutsättning för goda PISA-resultat.

– Det har slagits fast av internationell expertis att resultaten blir dåliga om det inte är lugn och ro i klassrummen. Undersökningar visar att både lärare och elever upplever mobilanvändandet som negativt och störande, säger Caroline Hoffstedt.

Socialdemokraternas förslag innebär att användning av mobiltelefoner ska vara förbjuden i klassrummet i grundskolan. Vallöftet syftar också till att större hänsyn ska tas till elever med särskilda behov som behöver speciella hjälpmedel. Skolans rektor har möjlighet att frångå mobiltelefonförbudet genom beslut inom ramen för de lokala ordningsreglerna. Om digitala verktyg används i undervisningen ska skolan stå för dem.

Även Liberalernas skolpolitiska talesperson Helena Hedman Skoglund ser positivt på förslaget:

– Liberalerna lade redan i februari fram ett förslag om mobilfria lektioner och därför tycker jag naturligtvis att det är bra att även Socialdemokraterna förstår vikten av att skapa arbetsro utan mobiler som pockar på uppmärksamheten och nu lägger fram samma förslag, säger Helena Hedman Skoglund, och tillägger att det för Liberalerna är viktigt att kunna göra undantag för elever som behöver mobilen som hjälpmedel, eller då läraren ser möjlighet att använda den som ett pedagogiskt verktyg.