UNT har i en rad artiklar rapporterat om problem i skolskjutssystemet. Enligt Uppsala kommun har föräldrar också framfört synpunkter och kritik på ett svårförståeligt system som avgör vem som får skolskjuts, vem som får busskort till linjetrafik och vem som inte får någotdera

– Det här är oerhört komplex materia, och det har varit väldigt svårt att hänga med. Det har varit viktigt för mig nu att vi ska tala klarspråk och vara pedagogiska i våra ordval i reglerna och på vår hemsida, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

En genomlysning av systemet har nu gjorts och nästa vecka ska nämnden fatta beslut om ett antal förändringar och förtydliganden.

Bland annat ska förändringar i hur skolvägen mäts göras. Skolans huvudingång blir nu den enda mätpunkten, istället för att det som i dag kan finnas fyra mätpunkter på en skola. Det här blir också lika för dem som går i den skola de placerats i av kommunen och dem som har valt en annan skola än sin närmaste. Den senare gruppen kan beviljas busskort för resa med buss i vanlig linjetrafik.

– Genom att vi nu får samma mätpunkt för skolval och skolskjuts blir det lättare för alla att förstå. Systemet blir mer förutsägbart och kan underlätta inför skolval när det blir tydligare om man har rätt till skolskjuts, säger Giggi Thomson, avdelningschef för individstöd på Uppsala kommun.

Förändringen kommer också innebära att fler kommer att ha rätt till skolskjuts.

Översynen har inte lett till några förändringar i hur vägen mellan hemmet och skolan mäts. Men enligt kommunen ska det förtydligas att avståndsmätning görs på vad som kallas farbar väg. För dem som går i en vald skola, och bara har rätt till busskort, tas inte eller i fortsättningen någon hänsyn till trafiksäkerheten. Det här leder exempelvis till att väg 55 vid Flogsta används som farbar väg i kommunens mätningar, trots att det finns cykelbana intill att använda, och trots att vägtrafikförordningen säger att cykelbana alltid ska användas när den finns intill en väg.

Läs mer: 16 meter fattas för att Albin ska få busskort

– Jag har tänkt mycket på det här utifrån UNT:s artiklar. Vi gör rätt utifrån lagen, men jag kan förstå hur folk kan reagerar. Men det är en avvägning när det gäller kostnaderna, säger Caroline Hoffstedt, som kallar kommunens skolskjutspolitik för "generös".

– Vi har inte skyldighet enligt lagen att erbjuda busskort till dem som går i en vald skola, men har valt att göra det ändå om de bor tillräckligt långt från skolan. Men då tar vi inte hänsyn till trafiksäkerhet. Det enda lagen säger är att vi ska mäta lika för alla i den gruppen, och det gör vi.

En annan nyhet är att kommunen inför skolvalet kommer att lägga ut de kartor som används vid avståndsmätningarna på sin hemsida.

– Då kan föräldrarna själv titta och fatta beslut om skolval, och man kan också rapportera till oss om man hittar fel, säger Giggi Thomsson.

Rätt till skolskjuts har elever som går i förskoleklass eller klass 1-3 och har längre än två kilometer till skolan och elever i klass 4-9 som har längre än fyra kilometer till den närmaste kommunala skola som kommunen skulle placerat eleven i. Elever som har valt och placerats i en annan skola än där kommunen skulle placerat har inte rätt till skolskjuts i form av busskort för resa med skolbuss i vanlig linjetrafik.

Läs mer: Marcus får inte kliva på skobussen

Fler får rätt till skolskjuts