För den kommande höstterminen landade det totala antalet antagningar till Uppsala universitet till sist på 44 893 stycken. Vilket är en ökning med 4,96 procent i jämförelse med höstterminen 2018. Eftersom att en person kan bli antagen till flera utbildningar samtidigt innebär det emellertid inte att så många nya studenter ska påbörja studier i Uppsala i höst.

Precis som till vårterminen 2019 är det återigen läkar- och psykologprogrammen som är svårast att komma in på vid Uppsala universitet. Av de två utbildningarna är läkarprogrammet det som kräver allra högst gymnasiebetyg eller poäng på högskoleprovet för att bli antagen. Det skiljer sig från förra terminen – då var psykologprogrammet det som var svårast att komma in på med gymnasiebetyg.

För att genom högskoleprovet bli antagen på Uppsala universitets läkarprogram krävdes det i år som lägst 1,70 poäng. För psykologprogrammet krävdes som minst 1,65 poäng. För det tredje svåraste programmet att komma in på – kandidatprogrammet i ekonomi – krävdes minst 1,40 poäng.

Till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala blev det totala antalet antagna 8 403. Flest antagna har djurskötar- och veterinärprogrammen fått – sammanlagt 220 stycken. Djursjukskötarprogrammet är den utbildning vid SLU som flest personer står som reserver till, om någon av de antagna väljer att inte påbörja sina studier. Till de 95 platserna står nämligen hela 738 personer i kö.