Syftet med det hela ska vara att skapa mer av en innerstadskarraktär i området mellan Strandbogatan, Björkgatan, Museijärnvägen och rangerbangården. Kommunen lyfter fram att det är viktigt att samordna stadsdelens omvandling eftersom det finns många markägare i området.

– Vi måste alltid jobba med att stärka Uppsalas attraktionskraft för framtida investeringar från näringslivet. Nu möjliggör vi för kontor och butikslokaler i ett av Uppsalas bästa lägen med krypavstånd till Resecentrum, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

En av sakerna som påverkat beslutets omfattning har varit det skyddsavstånd som GE Healthcare har. Det får inte byggas bostäder inom en radie på ungefär 600 meter från bolaget, som är Uppsalas största privata arbetsgivare. Simon Westberg (KD), ledamot i plan- och byggnadsnämnden ser detta som en möjlighet snarare än en nackdel.

– För mig är det viktigt att vi behåller de kulturhistoriska byggnaderna, och eftersom skyddszonen finns kommer det inte vara möjligt att exploatera helt och hållet.

Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet har lämnat in en reservation mot beslutet. I reservationen kritiseras projektets tidsplan och planering.

– Vi tog beslut om det här 2015, och då ville vi att det skulle gå snabbt fram. Nu är det 2018. Och då kommer det ett program där frågetecknen bara blir större. Därför har jag yrkat avslag, säger Sture Blomgren (L), ledamot i plan- och byggnadsnämnden.