I onsdags meddelade Region Uppsala att det pågående operationsstoppet på Akademiska sjukhuset förlängdes till att gälla resten av veckan. Samtidigt uppgav man att primärvården snart kan komma att känna av effekterna av materialbristen efter att hittills inte ha påverkats i någon högre grad.

Mats Gulliksson är chefsläkare på Nära vård och hälsa, vilket är den förvaltningsgren som primärvården ingår i. Enligt honom kan de första större effekterna av materialbristen drabba primärvården under nästa vecka:

– Det finns förbrukningsmaterial så att vi klarar oss över helgen, men därefter börjar lagren tunnas ut. Fortsätter det så här får vi börja ransonera, säger Mats Gulliksson och fortsätter:

Artikelbild

– Framför allt saknas det material för att göra blodprover.

Hannele Ristolainen är verksamhetschef för Fålhagens vårdcentral, som drivs av Region Uppsala. Precis som Mats Gulliksson beskriver hon brist på provtagningsutrustning som det största problemet:

– Om vi inte får kanyler och provrör levererade till oss i dag kommer vi att behöva ställa in provtagningar i morgon. Men det är ingen katastrof – det är prover som lika gärna kan tas under nästa vecka, säger Hannele Ristolainen.

Hon berättar vidare att vårdcentralens lager av handsprit i nuläget räcker till och med måndag.

– Men återigen – eftersom våra patienter inte är akut sjuka har vi möjligheten att vara mer flexibla. Det går att komma ganska långt med en noggrann handtvätt.