LÄS MER: Alla artiklar i serien "Ett år kvar till valet"

UNT har valt ut ett antal av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets vallöften från valet 2014 i Uppsala kommun och sedan bedömt hur väl löftena har uppfyllts. Rött innebär att löftet hittills inte är uppfyllt, gult innebär att löftet är delvis uppfyllt och grönt innebär att löftet är uppfyllt.