Biltrafiken i city begränsas redan från den 26 april då delar av Trädgårdsgatan, Ingemar Bergmansgatan och andra gator i området kring Domkyrkan stängs av. Även Stora Torget och delar av Drottninggatan/Vaksalagatan stängs redan den 26 april.

Biltrafiken begränsas sedan i omgångar och på sista april är stora delar av centrala Uppsala i princip helt stängt för bilar. Det handlar bland annat om Kyrkogårdsgatan förbi Ekonomikum, hela Drottninggatan, Trädgårdsgatan och Västra samt Östra Ågatan. Även Rackarbergsgatan stängs av på andra sidan Ekonomikumparken. Det är Uppsala kommun som tillsammans med Polismyndigheten beslutar att stänga av gatorna ur trafiksäkerhetssynpunkt. Fordon i linjetrafik och boende i området är undantagna från förbudet men den 30 april är gatorna även avstängda för boende. Trafikförbundet gäller fram till 1 maj klockan 08.

Förutom att biltrafiken begränsas i centrala Uppsala sker också en hel del andra förändringar. Uppsalapolisen kommer att etablera tre stycken så kallade mobila poliskontor. Ett på Stora Torget, ett i Ekonomikumparken och ett vid Resecentrum. Man kommer att tillhandahålla turistinformation i anslutning till Resecentrum och vatten kommer att finnas tillgängligt i Ekonomikumparken, på Svartbäcksgatan och vid Resecentrum.

Artikelbild

| Röd linje: Biltrafik avstängd 26 april 16.00. Orange linje: Biltrafik avstängd 29 april 12.00 Blå linje: Biltrafik avstängd 30 april 07.00. Lila linje: Biltrafik avstängd 30 april 08.00.

Flera toaletter kommer att placeras ut. Bland annat vid Carolinabacken, i Stadsträdgården, längs med Kyrkogårdsgatan och i Ekonomikumparken och runt om i city.