Uppsala citysamverkan anordnade på onsdagen ett möte där näringsidkare, polis och kommunen medverkade. Där diskuterades hur människor ska känna sig mer trygga i centrum och i andra delar av staden.

Malin Persson är tillförordnad butikschef på Stadium i Boländerna. Även om hon inte upplever en stor otrygghet så tror hon på samverkan.

– Jag är här för att få en realistisk bild av hur det ser ut. Det är ju skillnad mellan att tro att det är på ett visst sätt och att faktiskt veta, säger hon.

Artikelbild

| "Det är viktigt att ta folk på allvar" säger kommunens säkerhetschef Anders Fridborg om den upplevda otryggheten.

I Malin Perssons butik finns både polis- och väktarlarm och hon upplever att samarbetet fungerar bra. Hon får ändå lägga ner en del arbete som "utredare" genom att hitta och spara ner övervakningsfilmer.

– En väldigt stor del av min arbetstid går åt till det. Det tar tid att gå igenom materialet, särskilt om vi inte vet exakt tidpunkt för ett brott, säger hon.

Lisa Thörn, vd på Uppsala citysamverkan betonar vikten av trygghet.

– Ofredanden och liknande är inte okej. Alla ska kunna känna att "det här är min stad", säger hon.

Artikelbild

| Lisa Thörn är vd på Uppsala citysamverkan som anordnade trygghetsmötet.

För att öka tryggheten har Uppsala kommun valt att satsa på ordningsvakter och kameror i den offentliga miljön. En ansökan om övervakningskameror skickades till datainspektionen i augusti och snart borde svaret komma.

– Allt är förberett, vi vet var kamerorna ska sitta. Nu väntar vi bara på ett godkännande, säger Uppsala kommuns säkerhetschef Anders Fridborg.

Han betonar vikten av att vidta åtgärder utan att överdriva bilden av de faktiska hot som finns.

– Det är viktigt att stämningen inte trissas upp. Men otrygghet är en känsla som är viktig att ta på allvar, säger Anders Fridborg.