Alla nyheter om miljön är inte nedslående. Det finns även ljuspunkter och en sådan är de krympande utsläppen av växthusgaser från UL:s bussar.

UL, som svarar för den bussdrivna kollektivtrafiken i Uppsala län, släppte ut 30 800 ton koldioxid under fjolåret. Det kan jämföras med 36 100 ton under 2015. Minskningen motsvarar ungefär vad 1 700 genomsnittliga bilar släpper ut under ett år.

Att UL kan sänka utsläppen av växthusgaser uppges främst bero på en ökad användning av biogas och biodiesel. Dessutom har UL tagit de första stegen mot eldrift och har sedan årsskiftet ett par elbussar som trafikerar Enköping och Håbo.

Målet är att UL:s bussar ska köras på helt fossilfria bränslen år 2020 och siffrorna verkar peka åt rätt håll.

UL:s totala bussflotta rullar cirka tusen varv runt jorden på ett år. Under 2015 avverkade UL 22 procent av den totala körsträckan med fossilfria bussar. I fjol var man uppe i 33 procent och enligt prognosen kommer 60 procent av turerna att vara fossilfria under 2017.

– En viktig förklaring är att det på senare tid har blivit lättare att få tag på biodiesel, säger Bertil Kinnunen, (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden vid Region Uppsala (före detta landstinget), som äger UL.

Att UL:s hela bussflotta ska drivas av fossilfria bränslen inom bara tre år kan låta som en utopi. Men enligt Bertil Kinnunen är målet inte omöjligt att uppnå.

– Bland annat genom att köra fler stadsbussar i Uppsala på el och utöka antalet laddstationer rejält har vi goda förutsättningar att lyckas. Men det avgörande blir tillgången på biodiesel.

Kommer fossilfriheten att leda till höjda biljettpriser?

– Jag tror inte att det blir några väsentliga prishöjningar av den orsaken, svarar Bertil Kinnunen.

Uppgifterna om busstrafikens utsläpp finns med i den miljöredovisning för 2016 som Region Uppsala nyligen publicerat.

Regionens miljöarbete omfattar en rad frågor, bland annat minskad användning av engångsmaterial. Enligt miljörapporten sjunker inköpen av bland annat plastvaror som muggar, soppåsar och tvättlappar.

Totalt sett växer dock de koldioxidutsläpp som är kopplade till bruket av engångsartiklar. Orsaken är att vården gör av med ett ökande antal undersökningshandskar och volymerna är så stora att det ger utslag vid koldioxidmätningarna.

Enligt regionrådet Jenny Lundström (MP) försöker Region Uppsala hitta förbrukningsvaror som är mindre miljöskadliga.

– En del av de produkter vi skulle vilja använda finns ännu inte att köpa. Genom att efterfråga sådana varor kan vi bidra till att de tas fram. Man kan tänka sig att till exempel plastförkläden ersätts av sådana som är tillverkade av majsstärkelse eller sockerrör.

Hon säger att vården av smittskyddsskäl måste nyttja engångsprodukter men framhåller att Region Uppsala är en så stor inköpare att man kan påverka marknaden i en mer miljövänlig riktning.

Här är några fler resultat från Region Uppsalas miljöredovisning för 2016:

* 27 procent av de anställda tar cykeln till jobbet. Det är en mindre andel än i fjol då siffran var över 30 procent. Å andra sidan är det fler regionanställda som promenerar eller åker kollektivt till arbetet.

* Andelen ekologiskt producerade textilier som regionen använder minskade något 2016 och uppgick då till 17 procent.

* Mängden avfall vid Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping, exempelvis plast, papper, glas och metall, ökade med någon procent till nära 3 000 ton. Dock kastades mindre mängder mat.

* Förbrukningen av varor med mjukgörande ftalater, en misstänkt hormonstörande ämnesgrupp, har krympt med 41 procent på två år.