Akademiska hus ansvarar för undervisningsbyggnader och campusmiljöer. 2014 beslutades att de ska bygga och förvalta studentbostäder. Fram till 2021 ska de medverka till att 11 000 student- och forskarbostäder produceras över hela landet. Akademiska hus har ambitionen att själva ha hand om cirka 6 000 av dessa.

– Vi har en giltig detaljplan på 700 boenden i Rosendal. Vi har en även en gammal byggnad i Ultuna som vi bygger om, den kommer att rymma 160 boende, säger Susanne Malmgren.

Studenter tillhör en grupp som inte har så mycket pengar, hur har ni tänkt gällande hyrorna?

Artikelbild

| Studentbostäder. "Sovrummet och köket är de rum som spelar störst roll för de yngre", säger Katarina Graffman.

– Det har vi haft i åtanke. Vi har haft en dialog med Sveriges förenade studentkår angående vad man kan tänka sig att betala för en nybyggd studiolägenhet. Det är acceptabelt med cirka 5 000 kronor i månaden enligt dem, säger Susanne Malmgren.

Under fredagen höll Akademiska hus ett seminarium där de och andra aktörer bland annat diskuterade vad som har förändrats på studentmarknaden och hur man kan anpassa sig. En av de som närvarade var Katarina Graffman, antropolog, hon har granskat den nya generationen av studenter, "Generation Z".

– Det här är en generationen som är uppvuxen med tekniken runt om sig. Det har bidragit till att de tänker på ett nytt och annorlunda sätt gällande studier och jobb, säger hon.

Katarina Graffman fortsätter.

Artikelbild

| Studentbostäder. Vill hitta ett bra sätt att få studenterna att få studenterna att stanna i Uppsala efter deras studier.

– Man kan se tendenser till att det är viktigt att tjäna mycket pengar, men man vill inte riktigt jobba för dem. Fritiden har aldrig varit så viktig för människor som den är nu.

Katarina Graffman berättar också att de yngre tänker annorlunda angående sitt boende.

– De säger att man vill ha något eget. Men jag har sett att många egentligen vill bo mer kollektivt och ha folk runt om sig. Människor säger vad de tror att de vill ha, inte vad de behöver, säger hon.

Just att bo kollektivt och hur man kan styra upp det på ett bra sätt är något Akademiska hus har i tankarna för de framtida studentbostäderna.

– Vi har gjort en undersökning som visar att en grupp på fyra till sex personer är en bra storlek för kollektiv, säger Susanne Malmgren.

Erik Pelling (S), var på plats under seminariet och blev mycket glad över nyheten att man satsar på kollektiv.

– Detta är musik i mina öron, ensamhet bland våra invånare är ett problem, ingen mår bra av det, säger han.