Skyttstennäs tomtägarförening tillsammans med Järlåsa bygdegård bjöd nyligen in till möte med politiker från Uppsala kommun. Föreningen återfinns i södra delen av Stennässjön, öster om vägen från Järlåsa till Ribbingebäck. Syftet var att Järlåsainvånare skulle få ta del av och ställa frågor om kommunens utvecklingsplan för bygden. Bygdegårdens stora sal hade ställts i ordning och cirka 70 personer bevistade mötet. När Göran Carlén, direktör på stadsbyggnadsförvaltningen, presenterade ”Kommunens utvecklingsplan för stad och kommun fram till 2050” höjdes en del kritiska röster. Politikerna menade nämligen att vattenfrågan behöver lösas innan planer för en större utbyggnad påbörjas, men flera mötesdeltagare påpekade med konkreta siffror att Järlåsaborna inte slösar med sitt vatten utan de facto generellt har en lägre vattenförbrukning än invånare i staden Uppsala och att det är kommunens ansvar att tillse vattentillgången vilket flagrant har nonchalerats i decennier. Detta höll även politikerna med om och de var försiktigt positiva inför framtiden.

– Vi inväntar utredningen från Uppsala vatten, menade Erik Pelling (S) kommunalråd, på frågan om när det kan bli aktuellt med ytterligare löfte om utbyggnad. 

Den nuvarande byggplanen tillåter ytterligare 20 hushåll att byggas inom tätorten Järlåsa. Politikerna är för en privat utbyggnad, det vill säga hushåll med egen brunn utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet. Representanter från Skyttstennäs tomtägarförening belyste det faktum att många husägare nu är permanentboende i sina före detta sommarstugor och lyfte frågan om kommunens planer för en förbättrad avloppshantering. Nu går spillvattnet från det kommunala reningsverket ut i Strandsjön. Föreningens medlemmar undrade också över ökade möjligheter att stycka av sina tomter och att kunna bygga ut sina hus. Therez Almefors (M) svarade:

Artikelbild

| Moderator Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist från Sunnansjö, Järlåsabygden.

 – Ja, om vatten och avlopp finns ordnat. Det ska bli lättare i framtiden så var med och påverka!.

Och blev strax replikerad av moderatorn och journalisten Ann-Helen Meyer von Bremen:

– Alltså: Gå med i parti eller gör det själv!

En tågstation önskar många bli verklighet i Järlåsa. Det finns redan dubbla spår och många förvånas över varför inte tåget stannar vid en station. 

– Moderaterna har med tågstopp i Järlåsa i sin budget, säger Therez Almefors (M).

Hon menade att det är viktigt att bygdens invånare gör sina röster hörda i frågor som denna. Erik Pelling uttryckte att socialdemokraterna också strävar för att få ett tågstopp i byn men påpekade att det är en långdragen process med många olika faktorer som måste stämma och med många olika aktörer.

 Säkerheten för skolbarnen blev också en debattfråga. Politikerna ansåg att det ligger utanför kommunens ansvar och maktsfär men ortsbor påpekade att skolbarnens säkerhet faktiskt är kommunens ansvar. Järlåsa är den enda ort längs riksväg 72 som saknar gångtunnlar eller trafikljus. Här måste skolbarnen korsa riksvägen vid otydligt markerade övergångsställen utan hjälp av ljus eller i säkerhet i en tunnel. Jonas Pettersson (C) bemötte kritiska röster om bristen på cykelvägar i Järlåsa:

– Skriv konkreta förslag och mejla dem till mig; jag lovar att läsa dem. 

Även frågor, förslag eller synpunkter angående övergångar vid de stora vägarna välkomnas av samtliga politiker. Kontentan av höstmötet med kommunens representanter torde bli att alla invånare i Järlåsabygden kan engagera sig i sin närmiljö och att politiker och tjänstepersoner nu lyssnar.