Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden inom Region Uppsala beslutade på måndagen att ta fram ett upphandlingsunderlag där Upptåget i framtiden är en del av det länsövergripande Mälartågs tågsystem.

Mälartåg är ett varumärke för Mälardalstrafik, som i sin tur är ett gemensamt bolag för regionerna/landstingen i Mälardalen. Bolaget är bland annat huvudman för biljettsystemet movingo och köper i dag tågtrafik av SJ på flera sträckor. Från december 2021 ska man ta över trafiken på egen hand med nyinköpta dubbeldäckartåg. Och det är i upphandlingen av den trafiken som Region Uppsala nu även vill föra in Upptåget.

Redan i det första trafikupplägget ska det gå ett tåg i timmen mellan Stockholm och Uppsala som sedan fortsätter mot Eskilstuna. Detta är nya avgångar på sträckan vid sidan av SJ:s Uppsalapendel och UL–SL-pendeln, som väntas fortsätta på samma sätt som i dag.

Bakgrunden till förändringen är de nya dubbeldeckartåg som ska levereras i slutet av året. Ett akut bekymmer som uppstår för UL är att den verkstad som servar Upptågen i dag inte kan hantera de nya tågen. En möjlig lösning är att låta serva tågen i samma verkstad som Mälardalstrafik kommer att använda för sina tåg av samma typ. Den verkstaden ligger i Eskilstuna, och för att det ska vara möjligt behöver Upptåget integreras i Mälartågs linjesystem.

På köpet får man samtidigt möjlighet till fler direkta tåglinjer från Uppsala mot i första hand Stockholm, men på sikt även mot Västerås–Eskilstuna.

– Om man skulle integrera tågsystemen kan man planera trafikupplägget så att de tågindivider som trafikerar Uppsala med jämna mellanrum hamnar i Eskilstuna där man byter tågindivid, säger Mårten Levin, vd för Mälardalstrafik.

Gör man en gemensam upphandling kan dessutom några av tågen från Tierp fortsätta hela vägen till Stockholm. Det kan förutom ännu fler avgångar mellan Stockholm och Uppsala även ge resenärerna från Tierp som ska vidare söderut möjlighet att slippa byta i Uppsala.

Enligt Johan Wadman, trafikdirektör på Region Uppsala, är ambitionen även att förenkla biljettsystemet för dem som ska åka över länsgränserna.

– Grundtanken är att lokala biljettsystem som gäller i respektive län, och i Uppsala län är det UL-biljetter. I dag har vi movingo som är ett månadskort för dem som reser över länsgränsen. I nästa system vill vi även ha enkelbiljetter i movingosystemet, men vi har inte landat i hur det ska se ut. Ambitionen är att det ska bli enklare och tydligare för resenärerna säger Johan Wadman.

LÄS MER: Snart är platsbristen på pendeln över