Det naturliga stråket när man ska bestiga högarna är förstås att gå längs med ryggen eller kammen. Det har gjort att det bildats stigar som med tiden blivit rejält upptrampade.

– Det handlar om fula fåror som fördjupats ytterligare av regnvatten, säger Lennart Swanström, handläggare på länsstyrelsen.

Vid ett möte för ett par veckor sedan inspekterade företrädare för länsstyrelsen och Statens fastighetsverk högarna i Gamla Uppsala och kom fram till att det är hög tid att göra något.

Artikelbild

| Spår av människor. Det syns tydligt var besökarna väljer att gå över högarna i Gamla Uppsala.

– Statens fastighetsverk vill sätta upp järnstolpar och kättingar eller rep kompletterat med informationsskyltar för att styra besökare att välja andra stråk än de upptrampade när de promenerar på högarna, berättar Lennart Swanström.

Att helt stänga av högarna för att låta dem läka i fred är inte aktuellt. I den nya strategin ingår också att återställa ett i dag nedmonterat staket mot museet. Dessutom ska en ny entré skapas för att minska slitaget där det i dag är en naturlig port till området.

Nu är det upp till länsstyrelsen att ge klartecken för den byggnation som planeras. Lennart Swanström räknar med att det kan ske relativt snabbt så att stolpar och annat är på plats i god tid före sommarsäsongen.

Statens fastighetsverk tog över ansvaret för området 2015. Dessförinnan var Riksantikvarieämbetet huvuudman för fornlämningsområdet i Gamla Uppsala.