Regionrådet Bertil Kinnunen (S) säger att pendlarkaoset får stora konsekvenser för så väl regionens utveckling som för den enskilde individen som får problem med att ta sig till arbete och skola. Representanter från SJ var därför inbjudna till kollektivtrafiknämndens möte under tisdagen.

Fick ni några löften av SJ?

– Ja, vi hade en bra dialog. Från och med i mars i år blir ytterligare vagnar i loktågen och SJ kommer även koppla i hop tre dubbeldäckare. Det är steg i rätt riktning, säger Bertil Kinnunen.

Artikelbild

| Arkivbild. Under tisdagen var representanter från SJ inbjudna till kollektivtrafiknämndens sammanträde för att diskutera pendlarkaoset.

På mötet ställdes krav på att antalet sittplatser behöver öka och att pendlarbiljetten Movingo behöver gälla på fler tåg.

– SJ har dessutom haft ett eftersatt underhåll på sina tåg vilket har lett till problem, säger han.

Bertil Kinnunen säger att den långsiktiga lösningen handlar om fyrspår och ombyggnation av stationer.

SJ har sagt att nuvarande infrastruktur har nått sitt kapacitetstak och att det försvårar kapacitetsökningar. Vad kan SJ göra?

– Ett exempel vi tycker att SJ borde titta närmare på är Intercitytåget mellan Lindköping och Gävle som pendlarna sedan i höstas inte får åka med. Där finns det ett utrymme för att öka kapaciteten i pendlartrafiken, säger Bertil Kinnunen.

Vad har de krav som du och kollektivtrafiknämnden ställer till SJ för betydelse?

– Dialog är väldigt viktig. Vi bjöd in SJ och framförde våra synpunkter och SJ svarade med att höja kapaciteten. Vi kommer fortsätta att ligga på och kräva förbättringar, säger Bertil Kinnunen.