Årligen sedan 2013 undersöker utbildningsnämnden hur trygga föräldrar är med att ha sina barn på kommunens cirka 200 förskolor. I februari skickades enkäten till 11 799 vårdnadshavare i både fristående och kommunala förskolor. Drygt 6 850 vårdnadshavare har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 57,8 procent. Totalt uppgav 97 procent att de var trygga när deras barn är på förskolan. Lika många svarar att deras barn trivs på förskolan.

– Det är ett gott betyg till Uppsalas förskolor, både kommunala som fristående. Målet är att alla föräldrar och barn ska uppleva trygghet på förskolan, skriver Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden, i ett pressmeddelande.