– Om min oro för klimatet har ökat det senaste året? läser André Ståhl högt och fyller i svarsrutan "ja".

UNT har precis dragit igång artikelserien Rädda klimatet. En viktig del av den är en läsarenkät, som handlar om attityder, tankar och beteenden kopplat till klimathotet. Hundratals har redan svarat, men vi vill ha ännu fler svar.

André Ståhl är en av de Uppsalabor som UNT träffar på gågatan för att fråga hur de ser på klimatförändringarna samt be dem fylla i enkäten. Han scrollar vidare till nästa fråga, som handlar om huruvida han det senaste året ändrat någon eller några vanor för att bli mer klimatvänlig.

Artikelbild

| André Ståhl, 25 år, flyger mindre och äter mer vegetariskt än tidigare. Den största anledningen till att han inte gör tillräckligt för att leva klimatvänligt är att han tycker det är svårt att veta hur man bäst ska agera. "Ta soja, Först ska man äta det. Sedan är det plötsligt jättedåligt för klimatet."

– Det har jag. Förut brukade jag flyga till Skåne där mina föräldrar bor, men nu tar jag tåget. Och så äter jag mindre kött.

En fråga i enkäten handlar om vilken känsla man har inför framtiden. André Ståhl funderar lite och väljer sedan alternativet "Vi kommer att överleva, men naturen och samhället kommer att vara helt annorlunda."

– Vi kommer hinna sänka några öar och det kommer att bli stora flyktingströmmar, säger André Ståhl som tycker att det är alldeles för lite handling från samhället, inte minst från politikerna som han anser är den aktör som har störst ansvar för att stoppa utvecklingen.

Några som håller med om att det händer alldeles för lite är åttondeklassarna Elsa Gref, Junia Winninge och Maria Cederlund, som går på Katarinaskolan och nu har lunchrast. De kan bli arga över att tidigare generationer gjort så lite.

– Det känns som att det blir vår generation som måste ta tag i allt. Som Greta Thunberg, det hon gör är verkligen jättebra. Men det är ju pinsamt att samhället inte kommit längre och att politikerna inte har tagit viktiga beslut, säger Maria Cederlund.

De oroar sig ganska ofta över klimatförändringarna. Efter ett projekt i skolan, där de bland annat skulle ändra vanor under två veckor, har de blivit ännu mer medvetna i frågan. De har alla tre gjort förändringar för att leva mer klimatvänligt.

– Jag äter mycket mer vegetariskt nu, både hemma och i skolan, säger Elsa Gref.

Inte bara i skolan diskuterar de frågan. Även hemma, i sina respektive familjer, har klimatförändringarna blivit ett vanligare samtalsämne.

– Pappa flyger mycket i jobbet, men han har blivit bättre och tar oftare tåg nu, säger Junia Winninge.

Maria Cederlunds familj använder inte bilen lika ofta längre. Men de flyger fortfarande en hel del, konstaterar hon.

– Vi har släkt i andra delar av världen, så att sluta flyga är nog den svåraste förändringen för oss.

Vill du också göra din röst hörd? Tyck till i vår klimatenkät, som du hittar här.