Uppsalacentern fick ungefär 10 000 röster i förra valet, eller 6,7 procent av de röstberättigades förtroende. Cirka två tredjedelar bor i Uppsala stad, resten på landsbygden.

Genom att satsa på personliga möten, under rubriken "samtal och fika" tror valledaren Unn Harsem och kommunalrådet Stefan Hanna att fler ska få upp ögonen för vad partiet har att erbjuda.

– Vi är tydliga med att ta ställning i vardagsnära frågor som berör alla Uppsalabor, säger Unn Harsem.

Om Centern får bestämma vill partiet hejda bostadsbyggandet i Uppsala och skapa fler gröna ytor under parollen "Bygg inte sönder staden". De fyra kransorterna Almunge, Björklinge, Vänge och Vattholma beskriver Stefan Hanna som bortglömda och där ska närservicen stärkas genom att exploatera kommunalägd mark.

– Man har inte satsat på landsbygden på många årtionden, men här bor 50 000 människor som också har rätt till en positiv utveckling, säger han.

En annan hjärtefråga är den trygga och friska ålderdomen. Centern vill förbättra rehabiliteringsmöjligheterna och satsa på friskvårdscenter, allt med utgångspunkt i en individcentrerad omsorg och vård. Ett maxtak för hur många olika personer som vårdar en äldre person under en månad föreslås också.

Och för att underlätta och förbättra integrationen av nyanlända behövs ett mer inkluderande föreningsliv.

Ett annat förslag som Centern drivit länge är så kallade inkluderingsjobb för dem som uppbär försörjningsstöd i form av praktik på en arbetsplats. De vill också ha riktade satsningar för att stärka företagandet, i syfte att korta vägen från idé till verklighet.