Belysningen på skolgården ska förbättras och häckar som begränsar insynen ska tas bort. Detta ska göra att kriminella personer inte längre vill vistas vid skolan under kvällarna.

– Vi har också utökat antalet besök av väktare inom området, nu är de här två till tre gånger per kväll. Skolan ska vara en trygg miljö för barn, personal och föräldrar, säger Mikaela Lindqvist, säkerhetsansvarig, Uppsala kommun Skolfastigheter.

Har ni andra åtgärder planerade?

Artikelbild

| "Barnen ska inte behöva höra att hemska saker sker på deras skola", säger Ibrahim Mehho. Som är förälder till två barn på Kvarngärdesskolan.

– Vi är i en tidig dialog, något annat som ska diskuteras är säkerhetskameror. Det som hände är väldigt hemskt, men det skedde inte under skoltid. Det finns ingen anledning för föräldrarna att känna någon oro när de lämnar barnen, säger Gunilla Söderström, rektor på Kvarngärdesskolan.

Ibrahim Mehho var en av föräldrarna som närvarade på onsdagens möte. Han är väldigt nöjd med skolan och personalen, men tycker att säkerheten behöver förbättras.

– Skolan är för öppen, vem som helst kan komma in på området. Det känns absolut inte säkert när det händer så mycket kriminella aktiviteter i området, säger han.

Ibrahim Mehho tycker inte att de åtgärder som planeras är tillräckliga.

– Det vore bra om personalen bar överfallslarm som går direkt till polisen, säger han.

Polisen deltog också på mötet för att höra föräldrarnas synpunkter.

– Vi har en ökad närvaro i området. Men risken att något ska hända vid skolan under dagtid är minimal. Föräldrarna behöver inte vara oroliga, säger Ulf Lundgren, kommunpolis.