Redan klockan sju drar festligheterna igång. Då skjuts salut med kanonskott från slottet nedanför Gunillaklockan och därefter mellan klockan 12.30 och 15 utanför universitetsaulan. Kanonsaluten utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri.

Alla som disputerat och fått doktorsgrad under året hyllas för sina akademiska insatser. Förutom nya doktorer kommer även jubeldoktorer att promoveras. Under högtidligheterna i aulan får de nya doktorerna ta emot hederstecken: hatt eller lagerkrans och diplom.

I slutet av januari blev polisen nerringda av allmänheten som skrämdes av kanonskotten och polisen visste inte om att det var promotion.