I en lokal på Bruno Liljeforsgatan i Gränby står Johan Lindström och Mikael Almesjö Wallin bland färgburkar och spackel. De går båda sista året på programmet Bygg- och anläggning med inriktning måleri på Praktiska gymnasiet i Uppsala. De gamla flingväggarna har täckts med 150 meter målarremsor och bredspacklats. Nu står slipning på schemat innan utrymmet, som tills för ett par veckor sedan tjänade som ett förråd för vävstolar, ska målas om innan det ger plats åt nya verksamheter i området.

Från Rikshems sida ser man samarbetet som en del i ambitionen att skapa nytta, dels genom att främja en kompetensutveckling i branschen, dels utveckla bostadsområdet i Gränby. Tanken är att kvarterslokalerna ska renoveras för att rymma verksamheter och aktiviteter som gynnar området och de boende, som studieförbund, kulturverksamheter, pingis eller matlagning.

– Det handlar om att bygga samhällen. Här har vi mycket bostäder. Nu vill vi skapa rörelse i form av aktiviteter så att människor träffas och får nya kontakter. Förhoppningsvis kan det leda till att området stärks och blir tryggare, säger David Stockman, fastighetschef på Rikshem.

Artikelbild

| Eleven Johan Lindström gillar att spackla.

För Johan och Mikael utgör det skolförlagda projektet en del av ett större gymnasiearbete som innebär att de självständigt planerar, genomför och dokumenterar renoveringen. De uppskattar att få komma ifrån skolmiljön och arbeta för en riktig beställare, där förändringarna – till skillnad från i skolans uppbyggda bås – är bestående.

I framtiden hoppas de båda kunna jobba med nybyggen. – Då får man spackla mycket, säger Johan.