Under onsdagseftermiddagen föreläste Jan Eliasson för Uppsala senioruniversitet. Föreläsningen hölls i Missionskyrkans lokaler i centrala Uppsala och var sedan länge fullbokad. Jan Eliasson inledde föreläsningen genom att slå an sin anknytning till Uppsala och följde sedan upp med en anekdot om hur FN:s portalmening för ett omfattande dokument om organisationens arbete togs fram.

– Själva meningen skulle sammanfatta vad FN:s egentliga uppgift är och vad man strävar efter. Det vi kom fram till var: "Det finns ingen fred utan utveckling och det finns ingen utveckling utan fred, och varken fred eller utveckling utan respekt för de mänskliga rättigheterna", säger Jan Eliasson.

Under föreläsningen närmade sig Jan Eliasson tankarna bakom meningen och poängterade vikten av att utvidga begreppet fred.

Artikelbild

| Fullsatt. Jan Eliasson inledde föreläsningen med att berätta om sin koppling till Uppsala.

– Fred är utveckling och mänskliga rättigheter, det är inte bara konfliktlösning. Detta bredare synsätt gör att inrikes och utrikespolitik går samman. Att skapa samhällen som lever i balans, med rättvisa och harmoni bidrar också till internationell fred och säkerhet. Men jag vill med föreläsningen även ge hopp om framtiden. Ett viktigt exempel där är att vi rör oss mot en fullständig frigörelse för kvinnan och det är första gången i historien.

Det är inte första gången som Jan Eliasson föreläser eller har en koppling till Uppsala. 2006 utnämndes han till hedersdoktor vid Uppsala universitet och senast i höstas höll han en föreläsning och ett panelsamtal på Uppsala universitet.

– Det är en stor glädje att vara tillbaka i Uppsala. Jag har varit här många gånger tidigare och tycker att senioruniversitet är en fantastisk institution. Det är världens största á la carte meny av föreläsningar och att jag fick en plats är så klart väldigt roligt.

LÄS MER: "Världen är ingen vacker plats just nu"

Artikelbild

Jan Eliassons föreläsning i Uppsala är en del i en pågående serie av föreläsningar som Uppsala senioruniversitet (USU) arrangerar på temat krig och fred.

– Jan Eliasson pratar om fred och berättar om sin erfarenhet från FN. Lite senare i mars kommer Hans Blix för att prata om vi går mot krig eller fred i världen. Vi tycker att krig och fred är i fokus under den tid vi lever i. Till exempel när Kim Jong-Un och Donald Trump bråkade om knapparnas storlek till atomvapnen. Det var då jag blev triggad att dra igång något. "Det är dags att lyfta fram fredsfrågan på riktigt", säger Sten Åke Bylund, serieansvarig på USU.

Artikelbild

Hur kommer det sig att Jan Eliasson föreläser?

– Han har mycket goda Uppsalakontakter. Men det är även attraktivt att föreläsa på Senioruniversitet, vi har väldigt många kunniga föreläsare. Det blir ett enkelt sätt att föra en dialog om viktiga frågor. Men jag tror också att man tycker att det är viktigt att nå den här gruppen.