Det menar Tjejers rätt i samhället (TRIS) som tillsammans med Uppsalas skolor vill sätta fokus på problemet.

Ett femtiotal personer från olika skolor och myndigheter samlades under fredagen på Radisson Blu Hotel i Uppsala där den ideella organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS) anordnade en konferens om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Konferensen är en del av det treåriga projektet Nå-vidare.
- Syftet med det här projektet är att sprida våra kunskaper och erfarenheter om de här problemen och stärka det förebyggande arbetet, säger projektledare Mariet Ghadimi.

Hon presenterade bland annat en undersökning som TRIS har gjort där 220 elever och 120 skolpersonal på gymnasiesärskolor i Uppsala, Göteborg, Stockholm och Malmö har fått svara på frågor om hedersrelaterat förtryck. Resultatet visar bland annat att närmare hälften av skolpersonalen har erfarenhet av elever som gifts bort mot sin vilja.
- Många familjer ser på de här flickorna med skam och genom att få flickorna bortgifta så räddar de sin heder. Oftast gifter man bort dem med män från det land som familjen kommer från ursprungligen genom att locka den blivande mannen med uppehållstillstånd i Sverige, säger Mariet Ghadimi.

Enligt henne spelar skolan en enormt viktig roll i arbetet med att förebygga hedersrelaterat förtryck.
- Skolan har stora möjligheter att identifiera de här flickorna och ge dem stöd, och för att göra det behöver de inte uppfinna hjulet. Man kan stärka de här individerna bland annat genom tjejgrupper, men det gäller att utforma rutiner och sätt som når fram till just den här målgruppen, säger hon.

En av deltagarna på fredagens konferens var Margareta Lundqvist, skolsköterska på Fyrisskolan. Hon säger att hon fler gånger har stött på flickor med funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck.
- Familjen är så otroligt viktig för de här tjejerna och när familjen leder dem in i äktenskap så förstår de inte konsekvenserna av det. De får bara höra att det ska bli en fin fest och att de ska få en vacker klänning, inte att de snart förväntas bli mammor, säger hon.

Fyrisskolan samt de andra av Uppsalas gymnasiesärskolor håller just nu på att ta fram en handlingsplan tillsammans med TRIS för hur de ska arbeta med just det här problemet. Men Margareta Lundqvist säger att hon även tycker att fler bör engagera sig.
- Det här är någonting som behöver tas upp i den allmänna debatten i stort, säger hon.