SD:s ledare Simon Alm tror inte att en ny blocköverskridande majoritet bildas i fullmäktige.

– Nej. Min utgångspunkt är att blocken består och att vi kan få igenom delar av vår politik genom att föra informella samtal med de andra för att hitta lösningar i olika frågor. Vi räknar inte med något samarbete, säger han.

Om inte de övriga blocken går SD till mötes kommer makten i fullmäktige att präglas av osäkerhet.

– De andra partierna kommer inte att veta hur vi röstar. Vetskapen om det tror jag kan skapa ett läge där det block som har makten kommer att utforma förslagen så att de också passar vår politik för att vårt stöd. I och med att vi blivit större så får vi också mer representation i nämnder och styrelser, säger Simon Alm.

Vilket block kommer ni att stödja?

– Svårt att säga i dag. Det som är bäst för våra väljare.