Sverigedemokraternas gruppledare Simon Alm har riktat två frågor till Helena Hedman Skoglund (L), ordförande för utbildningsnämnden. Detta med anledning av tidningens rapportering om droger på Uppsalas skolor. Alm vill veta om nämndens ordförande vill lägga mer pengar på stävjandet av drogmissbruk hos skolever. Han undrar också hur hon ställer sig till att få elever att lämna urinprov. Alm menar att urinprover skulle förhindra att missbruk bland eleverna missas.