- Det är det starkaste skydd lagen kan ge, säger Hampus Benckert, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Uppsala.
Markägaren NCC vill bygga 250 lägenheter längs Ringgatan och Fyrisvallsgatan, vilket väckt starka reaktioner.

Skulle området bli förklarat som byggnadsminnesmärkt får det inte förändras i strid med länsstyrelsens beslut.
Miljöpartiet kräver att byggnadsnämnden inväntar resultatet av länsstyrelsens utredning och drar tillbaka planerna för kvarteret Seminariet vid nämndens sammanträder i dag torsdag.