Personal och anhöriga har vid flera tillfällen slagit larm om bristerna och Uppsala kommun har genomfört oanmälda inspektioner vid boendena. Det som framkommit är bland annat att boendena har drivits med för låg bemanning. Private Nursing har också gjort neddragningar av personalen som inte kan kopplas till förändrade behov hos de boende. Ledning och styrning har inte fungerat liksom läkemedelshantering och delegering av läkemedel.

– Private Nursing har inte kunnat leva upp till de krav som vi som kommun ställer på verksamheten i våra avtal. Man måste exempelvis ha en viss grundbemanning för att kunna ta hand om de boende på ett bra sätt, säger Lenita Granlund, direktör vid omsorgsförvaltningen.

De boende ska inte ha lidit fysisk skada av bristerna. Men de har exempelvis inte kunnat få alla aktiviteter som de varit berättigade till.

– Om verksamheten fått fortsätta så skulle det ha kunna lett till skador, säger Lenita Granlund.

Politikerna i omsorgsnämnden tog beslutet under onsdagen. I beslutet ingår ytterligare åtta gruppboenden som Private Nursing skulle ha tagit över nu i februari och mars efter en upphandling.

– De kommer att drivas vidare av de företag som gör det i dag, men på kortare kontrakt. De övriga kommer kommunen att ta över omgående, säger Lenita Granlund.

De gruppboenden som kommunen tar över i Uppsala är Backvägen, Gustaf Kjellberg, Helsingforsgatan, Malma Backe 3C, Sandstensvägen och Sandgropsgatan.

Private Nursing är ett vårdföretag med bas i Stockholm. Företaget driver gruppboenden, HVB-hem och andra boenden i olika delar av landet.