34 procent, alltså var tredje kvinna, i åldersgruppen 16-24 uppger att hon utsattes för någon form av sexbrott under 2017. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådets (Brå:s) senaste nationella trygghetsundersökning (NTU). Fram till 2012 låg motsvarande siffra på cirka 4 procent.

Brå har nu fått i uppdrag att reda ut vad den successiva, mycket kraftiga ökningen beror på.

– Det är en häpnadsväckande ökning av sexualbrott som vi ser i NTU och som vi alla är överraskade över, även de mest inbitna. Kurvan är väldigt tvär, vilket är ovanligt, säger Anders Östlund, kriminolog på Polisregion Mitt.

I kategorin sexbrott ingår allt från kränkande kommentarer till grov våldtäkt. Även i övriga åldersgrupper tycks utsattheten öka, och invånarna i Uppsala län verkar vara extra utsatta. Här svarade 8 procent av befolkningen – det vill säga såväl män som kvinnor och i alla åldrar – att de utsatts för någon typ av sexbrott under 2017. Det är högst andel i hela landet. Det är också en rejäl ökning från 2016, då 5 procent av länsborna sa att de utsatts. Samtidigt sticker Uppsala län ut genom att ha högst andel – 2 procent – som utsatts för allvarligt sexbrott.

– Varför det ser ut så har jag inget svar på. Det är sådant som Brå ska titta på, säger Anders Östlund.

I NTU svarar personer på om de utsatts för brott, oavsett om de anmält brottet eller inte. Bara en liten andel av sexbrotten anmäls, enligt undersökningar.

Även antalet anmälda sexbrott i Sverige har ökat sedan 2012, men inte alls i lika hög grad som utsattheten i NTU visar. I Uppsala kommun anmäldes till exempel 42 våldtäkter per 100 000 invånare år 2012, motsvarande siffra för 2018 är 60. Vad gäller sexuellt ofredande anmäldes 59 fall per 100 000 invånare år 2012, 2018 var siffran 82. Jämför man 2018 med 2017 så minskade faktiskt såväl antalet anmälda våldtäkter som sexuella ofredanden i Uppsala. Samma mönster gäller för hela Polisregion Mitt, ditt Uppsala tillhör.

Eftersom inte alla brott anmäls brukar NTU ibland sägas vara den som ger bäst bild av den faktiska brottsligheten. Anders Östlund menar dock att det blir mest korrekt att väga samman de bägge källorna egenrapporterade fall med antalet anmälningar. Han ser det som sannolikt att det skett en faktisk ökning av sexualbrott.

– Men jag tror att medvetenheten vad gäller de här frågorna spelar en minst lika stor roll, kring vad som är okej och inte. Det finns helt enkelt en lägre tolerans i dag än för 10-20 år sedan mot avvikande beteenden. Att fler i dag klassar vad de utsatts för som sexofredanden än tidigare.

Samtidigt, konstaterar Anders Östlund, tycks metoo hösten 2017 inte haft någon stor inverkan på antalet anmälningar om sexbrott, något som han och många andra kriminologer hade förväntat sig.

UNT har i flera artiklar berättat om att unga tjejer i Uppsala känner stor otrygghet i city på grund av framfusiga killgäng som visslar, kommenterar deras kroppar och vad de vill göra med dem sexuellt.

– Just sexuellt ofredande är ett typiskt brott som dras med ett oerhört mörkertal. Många känner troligen att det inte var allvarligt nog för att anmäla till polisen, säger Anders Östlund.

Att svenskarna, i synnerhet kvinnor, blivit betydligt otryggare syns också i NTU. I den senaste NTU svarade 42 procent av kvinnorna i åldern 20-24 att de ofta undviker vissa vägar av rädsla för att utsättas för brott. Och 47 procent uppger att de ofta oroar sig för att bli våldtagna. I Uppsala län oroar sig totalt 14 procent av länsborna för våldtäkt eller sexuella angrepp, vilket är en klar ökning från året innan. Snittet för hela svenska befolkningen är 12 procent.

– Det som är svårt med trygghetsundersökningar är att veta vad de egentligen säger. Hur ska man väga den faktiska risken mot den upplevda otryggheten? Det går inte riktigt, säger Anders Östlund.

Om fler kvinnor undviker att gå ut eller göra vissa saker, kan det i sin tur påverka statistiken över antalet brott?

– Ja, då minskar såklart deras utsatthet. Men frågan är om det är ett önskat tillstånd. Människor ska ju inte behöva sitta hemma.

Det finns ytterligare ett dilemma, påpekar han:

– Om det finns en ökad otrygghet måste vi såklart prata om det. Men ju mer vi pratar om det, desto mer otrygga riskerar människor att bli.

Läs mer: Killgäng i city gör tjejer otrygga

Läs mer: "Stadsbilden i Uppsala har förändrats"

Läs mer: Övervakningskameror ska göra city tryggare